Viagra, voor de meeste patiënten is de aanbevolen dosis 50 mg, als dat nodig is, en wel ongeveer 1 uur voor seksuele activiteit. Maar in feite van je VIAGRA 30 minuten tot 4 uur voor de seksuele activiteit innemen.De maximale aanbevolen dosering is eenmaal per dag.Op basis van de effectiviteit en de tolerantie, kan de dosis worden verhoogd tot een viagramaximale aanbevolen dosis van 100 mg of verlaagd tot 25 mg.

Mocht je nog twijfelen om viagra te kopen, bekijk dan deze pagina.

Viagra gebruiken in combinatie met voedsel

VIAGRA kan worden ingenomen met of zonder voedsel. Tijdens onderzoeken naar VIAGRA werd getoond dat deze niet goed interacteert met stoffen die stikstofmonoxide afgeven, zoals organische nitraten of organische nitrieten in welke vorm dan ook. Wanneer VIAGRA wordt toegediend met een alfa-blokker, moeten patiënten stabiel op alfablokkertherapie gezet worden voorafgaand aan de start van VIAGRA behandeling.

Viagra dosering Aanpassingen

De aanbevolen dosis voor-ritonavir behandelde patiënten is 25 mg vóór de seksuele activiteit en de aanbevolen maximale dosis is 25 mg binnen een periode van 48 uur, omdat gelijktijdige toediening verhoogde bloedspiegels toont door de sildenafil.

CYP3A4-remmers

Overweeg een startdosering van 25 mg bij patiënten die behandeld worden met sterke CYP3A4-remmers (zoals ketoconazol, itraconazol, of saquinavir) of erytromycine. Klinische gegevens hebben aangetoond dat gelijktijdige toediening met saquinavir of erythromycine verhoogde plasmaspiegels veroorzaakt en dat wel tot ongeveer 3-voudig.

Dosering bij speciale populaties

Overweeg een startdosering van 25 mg bij patiënten> 65 jaar, patiënten met een verminderde leverfunctie (bv cirrose), en patiënten met een ernstige nierfunctiestoornis (creatinineklaring <30 ml / minuut), omdat de toediening van VIAGRA bij deze patiënten resulteerde in hogere plasmaspiegels van sildenafil.

Houd je altijd zoveel mogelijk aan de voorgeschreven dosering en ga nooit zonder meer erboven zitten. Een overdosis aan Viagra kan gevaarlijke bijwerkingen veroorzaken en dat is niet echt de bedoeling. Uiteindelijk is Viagra gemaakt om het plezier te verhogen en niet dat je tijdens seksueel contact helemaal ziek wordt en zodanig bijwerkingen hebt dat je er in het ziekenhuis van beland. Daarom is het belangrijk dat je de voor schriften zeer nauw neemt en ook echt houd aan deze voorschriften.