oorzaken erectieproblemen

Oorzaken erectieproblemen kunnen zeer divers zijn. Zo is er in de meeste gevallen sprake van een veelvoud aan gezondheid gerelateerde erectieproblemen en is het vaak niet toe te schrijven aan slechts een enkelvoudige situatie. Daarnaast kan behalve de leeftijd, ook de medische geschiedenis ook een voorname rol spelen bij het veroorzaken van erectieproblemen.

Levensstijl als oorzaken voor erectieproblemen

Bepaalde leefstijlfactoren zoals roken, veelvuldig drugsgebruik en gebrek aan lichaamsbeweging zijn ook risicofactoren die niet bevorderlijk zijn voor het verkrijgen van een goede erectie. Alleen van toenemende lichaamsbeweging is aangetoond dat het de erectie ten goede komt.
Uit onderzoek naar de oorzaken erectieproblemen is gebleken dat bij ongeveer de helft van de mannen met erectieproblemen de oorzaak bij psychische redenen ligt, zelfs bij een kleiner deel van de oudere mannen en mannen met lichamelijke aandoeningen die invloed hebben op het erectie vermogen.

Medicaties als oorzaken van erectieproblemen

Medicijnen die invloed hebben op de bloeddruk, hebben ook direct invloed op de erectie. Ook andere medicijnen kunnen het ontstaan van een erectie tegengaan, bijvoorbeeld middelen die inwerken op het centrale zenuwstelsel, zoals benzodiazepines (bijvoorbeeld diazepam, oxazepam of slaapmiddelen) en middelen tegen epilepsie. Verder kunnen antidepressiva een negatieve invloed hebben op de erectie. Ze kunnen ook invloed hebben op het ontstaan van een orgasme. Het gebruik van antidepressiva kan het orgasme vertragen of er zelfs voor zorgen dat het helemaal uitblijft. Vandaar dat deze middelen nog wel eens worden gebuikt bij mannen die te snel een zaadlozing hebben (vroegtijdige ejaculatie).

Psychische en sociale factoren

Relatieproblemen, overspannenheid en depressie hebben een duidelijke relatie met de oorzaken van een erectiestoornis. In eerste instantie zal hierbij vaak sprake zijn van een verminderde seksuele interesse, dat zich voor sommige mannen mogelijk voordoet als een erectieprobleem, maar feitelijk meer het gevolg is van verminderde lustgevoelens ten aanzien van seks. Ernstige psychiatrische stoornissen, zoals schizofrenie, hebben vaak invloed op de seksualiteit met daarbij in tweede instantie kans op het ontstaan van erectieproblemen.